Dutch

Waarom een Wereld-Herdenkingsdag?

De Wereld-Herdenkingsdag voor verkeersslachtoffers wordt ieder jaar op de derde zondag in november gehouden in steeds meer landen in de hele wereld. Deze dag is speciaal bedoeld om de vele miljoenen mensen te gedenken die zijn gedood of zwaar gewond in verkeersongelukken en ook hun families en omgeving. Maar ook om aandacht te geven aan de toegewijde hulpverleners, politie en medische wereld die dagelijks te maken hebben met de traumatische nasleep van verkeersdoden en zwaargewonden.

Waarom is deze dag nodig?

Verkeersongelukken, waar doden en zwaargewonden vallen, zijn plotselinge, heftige, traumatische gebeurtenissen, waarvan de gevolgen heel lang zullen duren of permanent zullen zijn. Ieder jaar worden er weer miljoenen mensen, die beschadigd en diepbedroefd zijn, uit alle delen van de wereld toegevoegd aan de oneindig vele mensen, die al lijden aan de gevolgen van een verkeersongeval.

De last van verdriet en zorgen, die wordt ondervonden door dit grote aantal mensen is des te groter omdat veel slachtoffers jong zijn en omdat veel van de ongelukken hadden kunnen worden voorkomen en omdat de reactie op de verkeersdoden en zwaargewonden door de maatschappij vaak ontoereikend, onsympathiek, en ongepast is voor het verlies van leven of voor het verlies van kwaliteit van leven.

Deze speciale Herdenkingsdag is bedoeld om tegemoet te komen aan de grote behoefte van verkeersslachtoffers aan publieke erkenning voor hun verlies en lijden.

Deze dag is ook een belangrijke zaak voor regeringen en voor allen, die werken in de preventie of afhandeling van verkeersongevallen, aangezien het de mogelijkheid biedt om het bijzonder brede scala en de impact te tonen van verkeersdoden en zwaargewonden en de dringende noodzaak voor gezamenlijke acties om een halt toe te roepen aan deze slachting.

Geschiedenis van de Wereld-Herdenkingsdag

Verkeersslachtoffers hebben deze dag opgericht:

Vanaf 1995, door verkeersslachtofferverenigingen onder de paraplu van de Europese Federatie voor Verkeersslachtoffers (FEVR), geïnitieerd door Roadpeace in de UK – eerst als Europese Herdenkingsdag, maar al spoedig als Wereld-Herdenkingsdag, toen slachtofferorganisaties uit Zuid-Afrika, Argentinië en Israël er bij kwamen. Link naar de gids van de Wereld-Herdenkingsdag:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/index.html

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) en de UN bevorderen de erkenning in de hele wereld. In 2003 was de Wereld Gezondheidsorganisatie gastheer voor een vergadering van verkeersslachtofferverenigingen en besprak de erkenning door de UN van de Wereld-

Herdenkingsdag. De voortdurende steun van de WHO en de oproep gedurende de Algemene Vergadering van de UN in 2004 voor een Wereld-Herdenkingsdag, waarop de wereldwijde tol aan verkeersslachtoffers wordt benadrukt, leidde tot de goedkeuring van de Wereld-Herdenkingsdag in UN Resolutie 60/5, aangenomen door de Algemene Vergadering op 26 oktober 2005 als “de passende erkenning voor slachtoffers van verkeersongevallen en hun families“. Lidstaten en de internationale gemeenschap worden dringend verzocht om deze dag te erkennen. Link naar de website van de WHO:

http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html

De Archieven zullen het toenemende aantal landen, dat ieder jaar aandacht geeft aan de Herdenking laten zien. Evenals de Facebook site van de Wereld-Herdenkingsdag (link van de Homepage) en online onderzoek.

Officiële steun

Politici in vele landen hebben reeds steun betuigd aan de Wereld-Herdenkingsdag op veel verschillende manieren ( zie ook Officiële Erkenning – Parlementen & Regeringen), terwijl op twee continenten – Europa en Afrika – resoluties om aandacht te geven aan de Wereld-Herdenkingsdag werden aangenomen in 2011, zowel door het Europese Parlement: punt 12 op

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0408+0+DOC+XML+V0//EN 

als ook door de Conferentie van Afrikaanse Ministers van Verkeer: punt 5, pagina 5 op

 http://au.int/en/dp/ie/sites/default/files/AU-TPT-MIN-Decl-LUANDA-EN.pdf

Het antwoord van regeringen in de hele wereld op de oproep van de UN voor officiële erkenning van de Wereld-Herdenkingsdag zal aangeven, hoe serieus zij het kritieke punt van risico’s van het verkeer en het terugbrengen van aantallen verkeersslachtoffers opvatten en hun inzet voor deze zaak wordt nauw gadegeslagen door verkeersslachtofferverenigingen en verkeersveiligheidsorganisaties.