Polish

Dlaczego Światowy Dzień Pamięci ?

Światowy Dzień Pamięci o Ofiarach Wypadków Drogowych ( WDR ) jest obchodzony w trzecią niedzielę listopada każdego roku przez rosnącą liczbę krajów na wszystkich kontynentach całego świata. Dzień ten jest poświęcony pamięci wielu milionów zabitych oraz poszkodowanych w wypadkach drogowych oraz ich rodzinom i otoczeniu, ale również aby oddać hołd ekipom ratunkowym, policyjnym i medycznym specjalistom, którzy na co dzień zajmują się traumatycznymi następstwami śmierci i obrażeń na drodze.

Skąd potrzeba istnienia takiego właśnie dnia?

Śmierć i obrażenia na drodze to zdarzenia nagłe, gwałtowne, traumatyczne. Ich wpływ pozostaje długotrwały, czasem nieprzemijający. Corocznie miliony nowych poszkodowanych, pogrążonych w smutku i osieroconych z każdego zakątka świata dołączają do niezliczonych milionów już cierpiących w konsekwencji wypadku drogowego.

Ciężar smutku i cierpienia, doświadczany przez ogromną liczbę osób jest tym większy, że przecież wiele ofiar to ludzie młodzi, również dlatego, że wielu wypadkom można było i powinno się zapobiec i w końcu ponieważ reakcja na śmierć i obrażenia na drodze oraz w stosunku do ofiar i ich rodzin są często niewystarczające, nieprzychylne i niewłaściwe w odniesieniu do utraty życia i pogorszenia jego jakości.

Ten specjalny Dzień Pamięci stanowi odpowiedź na wielką potrzebę ofiar wypadków drogowych, potrzebę upowszechnienia ich straty i cierpienia ( patrz Listy i Refleksje ofiar ).

Ten Dzień stał się również ważnym narzędziem dla rządów i tych wszystkich, których praca obejmuje prewencję wypadków i reakcję na ich następstwa, ponieważ stwarza możliwość zademonstrowania ogromnej skali i oddziaływania śmierci i obrażeń na drodze, jak również pilnej potrzeby wspólnych działań w celu powstrzymania tej tragedii.

Historia Światowego Dnia

Ustanowiły go ofiary wypadków drogowych. Od 1995 roku NGO wspierające ofiary wypadków, zrzeszone w Europejskiej Federacji Ofiar Wypadków Drogowych /FEVR/, obchodzą ten Dzień ( zainicjowany przez brytyjską organizację RoadPeace w 1993 r. ) – początkowo jako Europejski Dzień Pamięci, ale już wkrótce jako Światowy Dzień od momentu, kiedy NGO z Afryki Południowej, Argentyny i Izraela dołączyły do obchodów. Link do poradnika Światowego Dnia:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/index.html

WHO i ONZ promują globalne obchody. W 2003 roku Światowa Organizacja Zdrowia/WHO/ była gospodarzem spotkania NGO wspierających ofiary wypadków , gdzie przedyskutowano obchody Światowego Dnia przez ONZ. Trwające poparcie WHO i wezwanie w trakcie Zgromadzenia Ogólnego ONZ w 2004 roku o uznanie Światowego Dnia, w którym zaakcentowano światowe żniwo ofiar wypadków drogowych doprowadziło do jego poparcia w Rezolucji ONZ nr 60/5. W dniu 26 października 2005 roku została ona zaaprobowana przez Zgromadzenie Ogólne, a Światowy Dzień przyjęto jako “stosowne uznanie dla ofiar wypadków ruchu drogowego i ich rodzin”. Państwa członkowskie i międzynarodowa społeczność są zachęcane do obchodów tego Dnia.

Link do strony WHO:

http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html

Archiwa dowodzą rosnącej co roku liczby krajów obchodzących ten Dzień , podobnie zaobserwować można na stronie Światowego Dnia na Facebook’u ( link bezpośredni ze strony głównej Światowego Dnia ) oraz z analizy badań online.

Oficjalne poparcie

Politycy w wielu krajach wyrazili już poparcie dla Światowego Dnia na wiele rozmaitych sposobów ( patrz Oficjalne Uznanie – parlamenty i rządy ), podczas gdy na dwóch kontynentach – Europie i Afryce – rezolucje, dotyczące obchodów Światowego Dnia przyjęto w 2011, zarówno przez Parlament europejski: punkt 12 na

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0408+0+DOC+XML+V0//EN , oraz przez Konferencję Afrykańskich Ministrów Transportu: punkt 5, strona 5 na

http://au.int/en/dp/ie/sites/default/files/AU-TPT-MIN-Decl-LUANDA-EN.pdf 

Odpowiedź rządów na świecie na wezwanie ONZ do oficjalnego uznania Światowego Dnia Pamięci zasygnalizuje na ile poważnie traktują one istotne znaczenie ryzyka drogowego i redukcji ilości ofiar drogowych, a ich zaangażowanie w tej sprawie jest z uwagą monitorowane przez ofiary wypadków drogowych oraz organizacje pozarządowe, działające w obszarze bezpieczeństwa drogowego.