Romanian

De ce Ziua mondială de comemorare?

Anual se comemorează victimele accidentelor rutiere în cea de-a treia duminică din noiembrie, denumită Ziua mondială de comemorare a victimelor accidentelor rutiere (WDR), de către un număr tot mai mare de state de pe fiecare continent. Zi dedicată comemorării milioanelor de persoane ucise sau rănite în accidente rutiere, familiilor acestora şi comunităţilor, şi pentru omagierea echipelor de urgenţă dedicate, profesionişti din domeniul medical, poliţişti, cei care se confruntă zilnic cu consecinţele dramatice ale deceselor şi accidentelor rutiere.

De ce este necesară această zi?

Decesele şi accidentele rutiere sunt evenimente bruşte, violente şi traumatice, al căror impact este unul de durată, de multe ori permanent. În fiecare an, milioane de persoane rănite şi îndurerate din fiecare colţ al lumii sunt adăugate nenumăratelor milioane de persoane care suferă deja ca urmare a unui accident rutier.

Povara durerii şi suferinţei experimentate de acest număr uriaş de persoane este cu atât mai mare deoarece multe dintre victime sunt persoane tinere, deoarece multe dintre accidente ar fi putut fi şi ar fi trebuit să fie prevenite şi deoarece atitudinea faţă de decesele şi accidentele rutiere este de cele mai multe ori inadecvată, lipsită de compasiune şi insuficient raportată la pierderea vieţii sau a calităţii vieţii.

Ziua specială de comemorare are scopul de a răspunde nevoii majore a victimelor accidentelor rutiere de recunoaştere publică a pierderii şi suferinţei lor (a se vedea secţiunea Mesaje şi gânduri pentru victime).

Această zi a devenit de asemenea un instrument important pentru autorităţile centrale şi locale şi toţi aceia a căror muncă implică prevenirea accidentelor sau răspunsul la consecinţe, întrucât le oferă posibilitatea de a demonstra dimensiunea imensă, impactul deceselor şi accidentelor rutiere şi nevoia stringentă pentru acţiuni concertate pentru oprirea carnagiului.

Istoricul Zilei mondiale

Acestă zi a fost stabilită de către organizaţii ale persoanelor vătămate prin accidente rutiere

Începând cu anul 1995, ONG-urile care activează în domeniul siguranţei rutiere, aflate sub umbrela Federaţiei Europene a Victimelor Rutiere – FEVR – au comemorat ziua (iniţiată de organizaţia britanică RoadPeace în anul 1993) – în primă fază ca ziua europeană de comemorare, dar în scurt timp drept Ziua mondială, atunci când s-au alăturat ONG-uri din Africa de Sud, Argentina şi Israel.

Linkul către Ghidul Zilei mondiale:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_day_handbook/en/index.html

OMS şi ONU promovează recunoaşterea mondială

În anul 2003, Organizaţia Mondială a Sănătăţii a găzduit o întrunire a ONG-urilor care activează în domeniul siguranţei rutiere unde s-a discutat recunoaşterea Zilei mondiale de către ONU. Suportul continuu al OMS şi solicitarea pe parcursul Adunării Generale a ONU din anul 2004 pentru o zi mondială în care să se atragă atenţia asupra numărului victimelor la nivel mondial, a dus la stabilirea Zilei mondiale prin Rezoluţia ONU 60/5 adoptată de Adunarea Generală la data de 26

octombrie 2006, drept „recunoaşterea pentru victimele accidentelor rutiere şi familiile acestora”. Statele membre şi comunitatea internaţională sunt îndemnate să recunoască această zi.

Linkul către site-ul OMS:

http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html

Arhiva demonstrează numărul sporit de state care comemorează această zi în fiecare an, aşa cum o face şi pagina de Facebook a Zilei mondiale (link) şi studiile online.

Sprijinul oficial

Politicienii din mai multe state şi-au exprimat deja sprijinul pentru Ziua mondială în variate modalităţi (a se vedea Recunoaşterea oficială – Parlamente şi Guverne), în timp ce pe două continente – Europa şi Africa – au fost adoptate în anul 2011 rezoluţii atât de către Parlamentul European: punctul 12 al:

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-0408+0+DOC+XML+V0//EN

Cât şi de către Conferinţa Miniştrilor Africani ai Transportului: punctul 5, pagina 5 din:

http://au.int/en/dp/ie/sites/default/files/AU-TPT-MIN-Decl-LUANDA-EN.pdf

Atitudinea autorităţilor din întreaga lume privind apelul ONU pentru recunoaşterea oficială a Zilei mondiale de comemorare evidenţiază seriozitatea cu care sunt tratate problemele critice ale riscurilor rutiere şi reducerea numărului victimelor rutiere, iar angajamentul lor faţă de această cauză este monitorizat atent deopotrivă de victimele rutiere şi de ONG-urile care acţionează în domeniul siguranţei rutiere.