Slovenian

Zakaj svetovni dan spomina?

Svetovni dan spomina na žrtve prometnih nesreč, pri katerem vsako leto sodeluje več držav z vseh kontinentov po svetu, je obeležen vsako tretjo nedeljo v novembru. Ta dan je namenjen spominu na milijone mrtvih in poškodovanih v prometnih nesrečah, na njihove družine in skupnosti, prav tako pa poklonu vsem reševalnim ekipam, policiji in zdravstvenim delavcem, ki se vsakodnevno soočajo s travmatičnimi posledicami umrlih in poškodovanih na cestah.

Zakaj je ta dan potreben?

Smrt in poškodba na cesti je nenaden, silovit in travmatičen dogodek, ki pušča dolgotrajen ali celo trajen vpliv. Vsako leto se številu poškodovanih in trpečih zaradi izgube ljubljene osebe po vsem svetu prišteje več milijonov novih trpečih zaradi posledic prometnih nesreč.

Breme žalovanja in stiske te ogromne skupine je še toliko večje, ker so številne žrtve mlade, ker bi številne nesreče lahko oz. celo morali preprečiti in ker je odziv na smrtno žrtev ali poškodbo na cesti ter na žrtve in družine pogosto neustrezen, nesočuten in neprimeren glede na izgubo življenja ali pa kvalitete življenja.

Ta posebni Dan spomina je bil ustanovljen kot odgovor na veliko potrebo žrtev prometnih nesreč po javnem priznanju njihovega trpljenja in izgube (glej ‘’Sporočila & Misli za žrtve’’).

Ker nudi priložnost prikaza ogromnega obsega in vpliva smrtnih žrtev in poškodovanih na cestah kot tudi nujnost potrebe po usklajenem ukrepanju za zaustavitev pokola, je ta dan postal tudi pomembno orodje za vladne funkcionarje in vse tiste, katerih delo vključuje preventivne aktivnosti na področju prometne varnosti ali pa odziv na njihove posledice.

Zgodovina Svetovnega dne

Ta dan so ustanovile žrtve prometnih nesreč

Ta dan so od leta 1995 opazovali zagovorniki žrtev prometnih nesreč, združeni v nevladne organizacije po okriljem Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR) – najprej kot Evropski dan spomina, kmalu po pridružitvi Južnoafriške Republike, Argentine in Izraela pa kot Svetovni dan.

Povezava do Priročnika Svetovnega dne:

http://www.who.int/violence_injury_prevention/road_traffic/activities/remembrance_ day_handbook/en/index.html

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) in Združeni narodi (UN) spodbujajo globalno priznanje

Leta 2003 je Svetovna zdravstvena organizacija gostila srečanje nevladnih organizacij s področja žrtev prometnih nesreč, na katerem so razpravljali o priznanju Svetovnega dne. Stalna podpora Svetovne zdravstvene organizacije in poziv na generalni skupščini ZN leta 2004 po svetovnem dnevu, ki bi poudaril globalni davek prometnih nesreč, sta privedla do potrditve Svetovnega dne v Resoluciji 60/5 Združenih narodov. Resolucija je bila sprejeta na generalni skupščini 26. oktobra 2005 kot ‘’ustrezno potrdilo za žrtve prometnih nesreč in njihove družine’’. S tem so države članice in mednarodno skupnost pozvali k priznanju.

Link do spletne strani Svetovne zdravstvene organizacije: http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/index.html

Tako Arhiv kot tudi raziskave na Facebook strani Svetovnega dne (povezava na domači strani) in drugod na spletu bodo vsako leto predstavile naraščajoče število držav opazovalk.

Uradna podpora

Medtem ko so politiki številnih držav na različne načine že izrazili podporo Svetovnemu dnevu (glej Uradno priznanje – Parlamenti &Vlade), so na dveh celinah – v Evropi in Afriki – leta 2011 že sprejeli resolucijo o podrobnem opazovanju poteka Svetovnega dne, in sicer v Evropskem parlamentu (točka 12 na

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011- 0408+0+DOC+XML+V0//EN

in na Konferenci afriških ministrov za promet (točka 5, stran 5 na

http://au.int/en/dp/ie/sites/default/files/AU-TPT-MIN-Decl-LUANDA-EN.pdf

Odziv svetovnih vlad na poziv Združenih narodov o uradnem priznanju Svetovnega dne spomina bo pokazal, kako resno obravnavajo kritično vprašanje nevarnosti v cestnem prometu in zmanjšanja števila žrtev v cestnem prometu, njihovo zavezo o te problematiki pa bodo podrobno spremljale nevladne organizacije žrtev prometnih nesreč in njihovi zagovorniki.