Bosnia and Herzegovina, Banja Luka, Concert, 19-20 November 2016

Concert,

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR)

WDR Social Media Hashtag: #WDR2016

Obilježavanje dana sjećanja na žrtve saobraćajnih nezgoda

Molitva u crkvi, Paljenje svijeća, Pokazne vježbe pružanja prve pomoći,

PROGRAM OBILjEŽAVANjA

Subota, 19.11.2016.

11.00 časova – Saborni hram Hrista Spasitelja, Banja Luka, molitva i paljenje svijeća za stradale u saobraćajnim nezgodama
19.00 časova – Koncert klasične muzike u KC „Banskom dvoru“ (Vijećnica) u Banjaluci, učenici Muzičke škole „Vlado Milošević“ i studenti „Akademije umjetnosti“ Univerziteta u Banjaluci.

Nedjelja, 20.11.2016.

12.00 časova
Jedinice lokalne samouprave, gradski trg ili neko drugo pogodno mjesto
– pokazne vježbe pružanja prve pomoći (Crveni krst),
– druge aktivnosti u organizaciji jedinice lokalne samouprave,
Banja Luka: Trg Krajine, ukrštanje ul. Milana Tepića i ul. Kralja Petra I Karađorđevića; centralno obilježavanje Dana sjećanja
– pokazne vježbe pružanja prve pomoći (Crveni krst),
– paljenje svijeća i polaganje vijenca sa ružama,
– podjela letaka i razgovor sa građanima,
– izjave za medije.

“Agencija za bezbjednost saobraćaja”

Agencija za bezbjednost saobraćaja vrši stručne i druge poslove koji se odnose na:
• organizovanje i kontinuirano usavršavanje sistema bezbjednosti saobraćaja u Republici Srpskoj
• podsticanje, podršku i koordinaciju rada svih subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja, a posebno organa uprave Republike, javnih preduzeća, organa lokalne samouprave, stručnih i naučnoistraživačkih organizacija i institucija, nevladinih organizacija i drugih zainteresovanih subjekata,
• promocija bezbjednosti saobraćaja, razvoj i unapređenje teoretskih i praktičnih znanja i ponašanja povezanih sa bezbjednošću saobraćaja,
• priprema nacrta strateških dokumenata,
• ocjene i praćenje provođenja usvojenih strateških dokumenata,
• pregled i korekcija predloženih Strategija, programa i Akcionih planova subjekata u sistemu bezbjednosti saobraćaja
• priprema podzakonskih akata, standarda i smjernica koji se tiču bezbjednosti saobraćaja,
• finansiranje aktivnosti vezanih za bezbjednost saobraćaja,
• upravljanje bazama podataka od značaja za bezbjednost saobraćaja u Republici,
• podršku naučnoistraživačkim institucijama,
• kontrolu i ocjenjivanje medijskih aktivnosti – kampanja u bezbjednosti saobraćaja,
• licenciranje fizičkih i pravnih lica za reviziju i provjeru puteva s aspekta bezbjednosti saobraćaja RSA i RSI.
• izvještavanje Vlade i Savjeta za bezbjednost Republike Srpske o stanju bezbjednosti saobraćaja, identifikovanim problemima u sistemu bezbjednosti saobraćaja,te planiranim i sprovedenim mjerama za unapređenjem i poboljšanjem stanja bezbjednosti saobraćaja
• učešće i organizacija međunarodnih konferencija i skupova u okviru djelokruga Agencije
• vrši analizu opasnih mjesta na putu i preduzima mjere za otklanjanje opasnih mjesta u skladu sa stručnom analizom i pojedinačnim projektom
• u slučaju saobraćajne nezgode sa poginulim licima izlazi na lice mjesta i vrši dubinsku analizu, kako bi sagledao okolnosti i moguće uzroke nastanka saobraćajne nezgode, te predlaže eventualne mjere
• tehničko administrativne poslove Savjeta.

Location Address:

Milana Tepića i Kralja Petra I Karađorđevića
Banja Luka 78000
Bosnia and Herzegovina
Map It

 

Contact: absrs@teol.net

Websitehttp://www.absrs.org/

PDF: program-obiljeu017eavanja-medjunarodnog-dana-sjeu0107anja-2016

PDF: program-obiljeu017eavanja-medjunarodnog-dana-sjeu0107anja-2016-2

 

 

 

 


Italy, Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light, 20 November 2016

<h3>Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.in

South Africa, Durban, Gathering, Education, 20 November 2016

<h3>Gathering, Education, Live Music,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target=

USA, OR, Portland, ,Gathering, Vigil, 20 November 2016

<h3>Gathering, Vigil,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Italy, Cagliari, Gathering, Riding Bike, 20 November 2016

<h3>Gathering, Riding Bike,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">

Lebanon, Beirut, Gathering, Religious service, 20 November 2016

<h3>Gathering/Meeting, Unveiling of Memorial, Religious Service</h3> <h3><strong>“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims”</strong></h3

Gambia, South Gambia, Gathering, 29 November 2016

<h3>Gathering/Meeting,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Indonesia, Bandung, Gathering, Exhibition, 27 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Memorial, Exhibition,</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">Wor

Nepal, Babarmahal, Conference, 29 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Policy Dialog</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of

Mexico, Yucatan, Motul, Gathering, 21 November 2016

<h3>Gathering, Minute of Silence</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_bla


Pakistan, Sargodha, Gathering, Quiz, 20 November 2016

<h3>Gathering, Quiz on road safety</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of Remem

Leave a Reply