Macedonia, Remember me!, 11/20/2018

Event organization: Municipal Council for Road Traffic Safety

Event info: ПОЧИТУВАНИ,

Советот за безбедност на сообраќајот на патиштата Битола, континуирано ги анализира состојбите во безбедноста на сообраќајот, па согласно тоа и со интеграција на институции промовира еден повеќе секторски и мултидисциплинарен пристап во решавање на прашањата поврзани со безбедноста на сообраќајот во Битола.
Секоја жртва на патиштата претставува огромна и ненадоместлива загуба за семејството и за општеството. Општеството губи лица кои не го дале целокупниот свој општествен придонес, додека семејството губи блиска и драга личноста, чија прерана загуба значи згасната среќа и насмевки…
За волја на вистината, сообраќајните незгоди не се проблем само кај нас. Светската здравствена организација во „АГЕНДАТА ЗА ОДРЖЛИВ РАЗВОЈ 2030“ ги препознава сообраќајните незгоди како еден од главните фактори за намалување на безбедноста и загрозување на здравјето кај граѓаните, односно, поставува за ЦЕЛ бројот на сообраќајни незгоди да се намали за 50% до 2030 година. Имено, светската здравствена организација ја промовира декадата 2020-2030 како “ДЕКАДА НА ПАТНАТА БЕЗБЕДНОСТ ГЛОБАЛНО“.
Свесни за овој проблем, Обединетите Нации ја прогласиле третата недела од месец ноември за „Светскиот ден на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди“.
Организацијата на овогодинешниот настан ја помогнаа Општина Битола и Советот, НУУБиблиотека Битола, ООУ Гоце Делчев Битола, ООУ Коле Канински Битола, ООУ Даме Груев Битола и ликовната секција под раководство на проф.Весна Дунимаглоска, Здружението на мотоциклисти Ѓорги Стефановски Битола кои во знак на сеќавање на Ѓорги Стефановски потпишуваат договор за соработка со ОСБСПБитола за започнување на процесотна креирање на МОТО КОДЕКОТ – една од Препораките на ОСБСПБитола за подобрување на состојбата со безбедноста во сообраќајот, потоа ДржавнотоМузичко Училиште Битола и секако УЧИЛИШНАТА СООБРАЌАЈНА ЕДИНИЦА при СОУ Таки Даскало Битола, која токму на 19Ноември одбележува 30 години од формирањето. 

Мотото и пораката која се испраќа оваа година е многу силна и гласи
,,Улиците имаат приказна”.

Ќе ни биде ЧЕСТ И ЗАДОВОЛСТВО доколку и Вие присуствувате во Вторник на 20 Ноември 2018 во 12:00 часот во НУУБиблиотека, на моментите на сеќавање на жртвите од сообраќајни незгоди.

Со почит,
За советот,
д-р Јасмина Буневска Талевска, Претседател
osbspbitola@outlook.com

Location: University library
Bitola 7000
Macedonia
Map It

Contacts:

email: osbspbitola@outlook.com

website: http://www.bitola.gov.mk

social medias: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=175674886718884&set=a.131979591088414&type=3&theater

Macedonia, Municipal Council for Road Traffic Safety