Netherlands, Oudega, Gathering, Seminar, 18-19 November 2016

Gathering, Seminar,

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR)

Geachte leden van het ROF,

Als lid van het ROF, maar ook als verkeersdeelnemer, werkt u hard aan een verkeersveilige provincie. We passen de infrastructuur aan om risico’s te verkleinen, brengen mensen verkeerseducatie bij, streven naar een veilig openbaar vervoer en als persoon proberen wij zelf ook risicovrij deel te nemen aan het verkeer. In 2014 en 2015 was helaas een stijging van het aantal verkeersdoden in de provincie te betreuren. Het ROF vraagt op zaterdag 19 november door de actie ‘In stoel foar de ferkearsfeiligens’ aandacht voor de verkeersveiligheid. Het ROF staat stil bij de dertig Friese verkeersslachtoffers in het jaar 2015. Zondag vindt de jaarlijkse wereldwijde herdenking van verkeersslachtoffers plaats in 121 landen.

Ik nodig u uit om op zaterdag 19 november (tussen 10.00 en 17.00 uur) één van de vier onderstaande pleinen te bezoeken om stil te staan bij 30 verkeersslachtoffers in de provincie Fryslân en om bewustwording te creëren voor een veiliger verkeer in Fryslân, Nederland en de wereld.

–       Schaapmarktplein te Sneek

–       Gemeenteplein te Heerenveen

–       Wilhelminaplein te Leeuwarden

–       Museumplein te Drachten

Hartelijk dank.

Mei freonlike groetnis,

Hendrik Jellema

Verkeerskundige
Afd. Stêd&Plattelân/ROF

18 november 2016, Oudega (Smallingerland)

Verkeersslachtoffers met hoofdletsel verdienen betere zorg en hulp. Daarom presenteert Stichting NAH Zorg de opzet van de digitale helpdesk Hoofdletsel.nl. Dit gebeurt op de jaarlijkse NAH Zorg-themadag op 18 november in Oudega. De helpdesk is de vraagbaak voor mensen met hoofdklachten, hun naasten en verwijzers.

In Nederland lopen jaarlijks zeker 100.000 mensen hoofdletsel op. En dat aantal stijgt alarmerend, vooral door ongelukken in het verkeer. In de meeste gevallen (80 procent) gaat het om een lichte hersenkneuzing. Bij deze diagnose krijgen patiënten geen verdere behandeling. Toch kunnen de gevolgen ernstig zijn. Een derde van deze patiënten heeft na een half jaar zijn oude leven nog niet hervat, onder meer vanwege hoofdpijnklachten, concentratie- en geheugenproblemen. De helft van de patiënten krijgt, zonder de juiste hulp, binnen een jaar depressieve klachten.

Direct aanmelden voor de themadag

Helpdesk Hoofdletsel.nl

Volgens Stichting NAH Zorg hebben mensen met blijvende klachten na hoofdletsel recht op een juiste diagnose en betere hulp. Daarom wordt op 18 november de opzet voor een digitale helpdesk Hoofdletsel.nl gepresenteerd voor iedereen die meer wil weten over hoofdklachten. Mensen krijgen hier informatie over hoofdklachten, kunnen een vragenlijst invullen en worden desgewenst doorverwezen naar partners voor aanvullende diagnostiek, specialistische hulp en specifieke begeleiding – ook in de thuissituatie. Wiebe de Boer, voorzitter van Stichting NAH Zorg, weet uit ervaring dat daar dringend behoefte aan is: ‘Veel mensen voelen zich aan hun lot overgelaten terwijl ze ernstige hoofdklachten blijven houden en zich afvragen wat er precies met hen aan de hand is. Vaak maken familieleden zich daar ook ernstig zorgen over. De helpdesk probeert mensen verder te helpen in hun zoektocht naar antwoorden en verwijst hen door naar de hulp die ze nodig hebben.’

Leren van letsels

De NAH Zorg-themadag wordt mede in samenwerking met Slachtofferhulp Nederland en het Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF) georganiseerd. Thema is ‘Leren van letsels’. Verschillende deskundigen en specialisten presenteren de actuele cijfers over verkeersongevallen en nieuwe wegen in de behandeling / begeleiding van mensen met hoofdletsel. Eén van de lessen van de afgelopen jaren, is volgens Stichting NAH Zorg om hoofdklachten serieus te nemen. De klachten en gevolgen worden alleen maar erger als ze in het eerste half jaar worden onderschat. De themadag blikt ook alvast vooruit naar de conferentie van de Europese Federatie van Verkeersslachtoffers (FEVR) die in september 2017 in Leeuwarden plaatsvindt, met als thema: “Road Victims Rehabilitation”.

Programma themadag

Ochtendsessie:

  • Wendy Weijermars, onderzoeker SWOV (instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek), presenteert de jongste cijfers over verkeersongevallen
  • Sipke van der Meulen, secretaris Regionaal Orgaan verkeersveiligheid Fryslân (ROF), over het project Spoedeisende hulp, in samenwerking met het Medisch Centrum Leeuwarden
  • Ria Levering, teamleider Slachtofferhulp Nederland regio Noord-Nederland, over adequate hulp en doorverwijzing van hoofdletselslachtoffers

Middagsessie:

  • Ervaringen van een verkeersslachtoffer met hoofdletsel
  • Arno Prinsen, GZ-psycholoog, gespecialiseerd in NAH, over omgaan met niet-aangeboren hersenletsel (NAH)
  • Wiebe de Boer, voorzitter Stichting NAH Zorg, opzet helpdesk Hoofdletsel.nl
  • Interactie met zaal en forum
  • Afsluiting

Tijd en datum:
18 november, 11:00 – 15:00 uur (vanaf 10.30 uur inloop)

Locatie:
Hotel restaurant Ie-Sicht, Hegewarren 1, 9216 XR Oudega (Sm). Plan route

Aanmelden

Geïnteresseerden zijn van harte welkom, maar dienen zich in verband met de lunch vooraf op te geven middels het aanmeldformulier. Er zijn geen kosten aan verbonden.

 

“NAH Zorg

NAH Care provides specific guidance and treatment for people with acquired brain injury in the home.This care is provided by specialized caregivers NAH and has been coordinated since its inception in 2001 from our office NAH Care.

Location Address:

Hotel restaurant Ie-Sicht, Hegewarren 1, 9216 XR Oudega (Sm)
Netherlands
Map It

Contact: info@nahzorg.nl

Websitehttps://www.nahzorg.nl

More info: https://www.nahzorg.nl/nieuws/nah-zorg-themadag-leren-van-letsels

PDF: programma_themadag_2016

PDF: nah-themadag-2016-wim-en-sietske

 

 

 

nah-wdr-poster

 

 


Italy, Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light, 20 November 2016

<h3>Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.in

South Africa, Durban, Gathering, Education, 20 November 2016

<h3>Gathering, Education, Live Music,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target=

USA, OR, Portland, ,Gathering, Vigil, 20 November 2016

<h3>Gathering, Vigil,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Italy, Cagliari, Gathering, Riding Bike, 20 November 2016

<h3>Gathering, Riding Bike,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">

Lebanon, Beirut, Gathering, Religious service, 20 November 2016

<h3>Gathering/Meeting, Unveiling of Memorial, Religious Service</h3> <h3><strong>“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims”</strong></h3

Gambia, South Gambia, Gathering, 29 November 2016

<h3>Gathering/Meeting,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Indonesia, Bandung, Gathering, Exhibition, 27 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Memorial, Exhibition,</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">Wor

Nepal, Babarmahal, Conference, 29 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Policy Dialog</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of

Mexico, Yucatan, Motul, Gathering, 21 November 2016

<h3>Gathering, Minute of Silence</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_bla


Pakistan, Sargodha, Gathering, Quiz, 20 November 2016

<h3>Gathering, Quiz on road safety</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of Remem

Leave a Reply