Thailand, Bangkok, Gathering, 20 November 2016

Gathering, Meeting,

World Day of Remembrance for Road Traffic Victims (WDR)

Victims of drunk driving invites good deeds. King Rama 9

เหยื่อเมาแล้วขับเชิญชวนทำความดี ถวายในหลวงรัชกาลที่ 9

เหยื่อเมาแล้วขับเชิญชวนทำความดีถวายในหลวงรัชกาลที่ 9
20 พฤศจิกายน 2559 ณ บริเวณอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ ตัวแทนเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับซึ่งเป็นผู้ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุทางถนน และภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน ได้ร่วมกันจัดงานรวมใจน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณส่งเสด็จพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช สู่สวรรคาลัย เนื่องในวันระลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน โดยมีการยืนแสดงความอาลัยบริเวณรอบอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ และบนสกายวอล์ค เป็นเวลา 89 วินาที และร่วมกันร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีพร้อมแจกพระบรมฉายาลักษณ์ให้กับประชาชนที่สัญจรไปมา
นายแพทย์แท้จริง ศิริพานิช เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า เปิดเผยว่า
องค์การสหประชาชาติ UNITED NATIONS (UN) ได้กำหนดให้วันอาทิตย์สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนพฤศจิกายนของทุกปี เป็นวันระลึกถึงเหยื่อผู้สูญเสียจากอุบัติเหตุทางถนน (WORLD DAY OF REMEMBRANCE FOR ROAD CRASH VICTIMS) ซึ่งปีนี้ตรงกับวันที่ 20 พฤศจิกายน 2559 เครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับทั่วประเทศจึงได้พร้อมใจกันเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำความดีด้วยการลดละเลิกพฤติกรรมประมาทเมาแล้วขับ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะมีการจัดพิมพ์ภาพพระบรมฉายาลักษณ์พร้อมพระราชดำรัสที่เคยพระราชทานให้กับปวงชนชาวไทยในการเสด็จออกมหาสมาคมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 5 ธันวาคม 2553 ณ พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัย ความว่า
“ คนไทยทุกหมู่เหล่า จึงควรจะได้ทำความเข้าใจ
ในหน้าที่ของตนให้ดีที่สุด ด้วยความไม่ประมาท
และด้วยความมีสติรู้ตัวอยู่เสมอ เพราะการกระทำ
โดยประมาท ขาดความรอบคอบ เป็นเหตุทำให้
เกิดความเสียหาย “
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ เปิดเผยว่า
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงงานหนักเพื่อประชาชนชาวไทยมา 70 ปี จนได้รับการยกย่องให้เป็นพระมหากษัตริย์เหนือพระมหากษัตริย์ทั้งปวง โครงการต่างๆ ที่พระองค์ท่านทำก็เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทย 70 ล้านคน แม้ว่าวันนี้พระองค์ท่านจะเสด็จสู่สวรรคาลัยจากคนไทยไปแล้ว แต่พระองค์ท่านยังคงเฝ้ามองคนไทยด้วยพระเมตตา ด้วยความห่วงใย มูลนิธิเมาไม่ขับ จึงขอเชิญชวนคนไทยร่วมกันทำความดี ด้วยการลดละเลิกพฤติกรรมประมาทเมาแล้วขับ เพื่อถวายให้กับพระองค์ท่าน นายแพทย์แท้จริง กล่าว

“Do not Drive Drunk Foundation

1. สร้างกระแสความตื่นตัวในสังคมเกี่ยวกับปัญหาอุบัติเหตุจราจรจากสุรา
2. เสริมสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนไม่ขับรถขณะเมาสุรา
3. เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจทั่วไปได้มีส่วนร่วมรณรงค์
4. เพื่อขยายขอบเขตการรณรงค์ไปยังกลุ่มบุคคลต่างๆ

Location Address:

Victory Monument
Phayathai Road 10400
Thailand
Map It

Contact: ddd@ddd.or.th

Website: http://www.ddd.or.th

Social Media:  https://www.facebook.com/profile.php?id=1371811339

 


Italy, Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light, 20 November 2016

<h3>Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.in

South Africa, Durban, Gathering, Education, 20 November 2016

<h3>Gathering, Education, Live Music,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target=

USA, OR, Portland, ,Gathering, Vigil, 20 November 2016

<h3>Gathering, Vigil,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Italy, Cagliari, Gathering, Riding Bike, 20 November 2016

<h3>Gathering, Riding Bike,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">

Lebanon, Beirut, Gathering, Religious service, 20 November 2016

<h3>Gathering/Meeting, Unveiling of Memorial, Religious Service</h3> <h3><strong>“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims”</strong></h3

Gambia, South Gambia, Gathering, 29 November 2016

<h3>Gathering/Meeting,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Indonesia, Bandung, Gathering, Exhibition, 27 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Memorial, Exhibition,</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">Wor

Nepal, Babarmahal, Conference, 29 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Policy Dialog</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of

Mexico, Yucatan, Motul, Gathering, 21 November 2016

<h3>Gathering, Minute of Silence</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_bla


Pakistan, Sargodha, Gathering, Quiz, 20 November 2016

<h3>Gathering, Quiz on road safety</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of Remem

Leave a Reply