Vietnam, Visits, Gathering, 19th October to 19th November 2012

Theme: Safety at all times – Happiness always

A month-long campaign: 19 October to 19 November, 2012


Major activities

1. Paying household visits to families of road traffic crash victims

Time: 19 October to 19 November, 2012, Place: Nationwide

2. Together with Vietnam Buddist Association, organize a Grand Requiem for road traffic deaths

Time: 10 November, 2012, Place: VietNam Academy of Buddism, Sóc Sơn, Hanoi

3. Social marketing activities on the disaster of road traffic crashes

Time: 19 October to 19 November, 2012, Place: Nationwide

4. Day of Remembrance in VietNam – 19th November 2012

Time: from 20.00 – 21.30, Place: Hanoi. Live on National TV.

5. Other provinces/cities will also observe the Day of Remembrance in their respective localities with various activities.

Time: 19 November 2012

For further information, please contact:  The Executive Office of the National Traffic Safety Committee, 80B Tran Hung Dao, Hoan Kiem dist., Hanoi, Phone: 84-4-38220401, 84-4-38223593; Fax: 84-4-38223592 Emai: ntsc.vn@gmail.com http://www.antoangiaothong.gov.vn

In Vietnamese.

 Chủ đề: An toàn mọi lúc – Hạnh phúc mọi nơi

 Thời gian: từ 19 tháng 10 đến 19 tháng 11, 2012

Các hoạt động của Việt Nam

1. Thăm hỏi, động viên các nạn nhân, gia đình nạn nhân tai nạn giao thông

Thời gian: từ 19 tháng 10 đến 19 tháng 11, 2012, Địa điểm: Toàn quốc

2. Phối hợp với Giáo hội Phật giáo VIệt Nam tổ chức đại lễ cầu siêu cho nạn nhân tử vong do TNGT

 Thời gian: ngày 10/11/2012, ĐỊa điểm: Học viện Phật giáo VN, Sóc Sơn, Hà Nội

3. Tuyên truyền về thảm họa tai nạn giao thông

Thời gian: từ 19 tháng 10 đến 19 tháng 11, 2012, Địa điểm: Toàn quốc

4. Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Thời gian: 20-21.30 on 19 November 2012, Địa điểm: Hà Nội

5. Các tỉnh/thành phố cũng tiến hành Lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT tại địa phương mình.  Thời gian: 19 November 2012

 

Mọi thông tin chi tiết xin liên hê: Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, 80B Trần Hưng Đạo, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Điện thoại: 04-38220401, 043-8223593; fax: 043-8223592 Emai:

ntsc.vn@gmail.com

http://www.antoangiaothong.gov.vn


Italy, Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light, 20 November 2016

<h3>Nationwide, Gathering, Conference, Religious Service, Vigil, Candle Light,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.in

South Africa, Durban, Gathering, Education, 20 November 2016

<h3>Gathering, Education, Live Music,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target=

USA, OR, Portland, ,Gathering, Vigil, 20 November 2016

<h3>Gathering, Vigil,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Italy, Cagliari, Gathering, Riding Bike, 20 November 2016

<h3>Gathering, Riding Bike,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">

Lebanon, Beirut, Gathering, Religious service, 20 November 2016

<h3>Gathering/Meeting, Unveiling of Memorial, Religious Service</h3> <h3><strong>“World Day of Remembrance for Road Traffic Victims”</strong></h3

Gambia, South Gambia, Gathering, 29 November 2016

<h3>Gathering/Meeting,</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World


Indonesia, Bandung, Gathering, Exhibition, 27 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Memorial, Exhibition,</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">Wor

Nepal, Babarmahal, Conference, 29 November 2016

<h3>Gathering, Conference, Policy Dialog</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of

Mexico, Yucatan, Motul, Gathering, 21 November 2016

<h3>Gathering, Minute of Silence</h3> <h3><strong>“<a style="color: #0000ff;" href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_bla


Pakistan, Sargodha, Gathering, Quiz, 20 November 2016

<h3>Gathering, Quiz on road safety</h3> <h3><strong>“<a href="http://www.who.int/roadsafety/remembrance_day/en/" target="_blank">World Day of Remem

Leave a Reply