Skip to content

Дигитална изложба, България

Vidin Bulgaria ОУ "Любен Каравелов", гр. Видин Гр. Видин, Ул. "Любен Каравелов" 29 3700 Bulgaria

ОУ "Любен Каравелов"

В седмицата 09- 13. 11. 2020 в часовете на класа след кратка беседа за Световния ден за възпоменание на жертвите от ПТП, бе излъчено образователно видео за събитието. Бе проведено радиопредаване по училищното радио на 13.11.; оеганизиран конкурс за рисунка, колаж и видео. С номинираните за призово класиране рисунки бе направена дигитална изложба на официалната страница на училището във Фейсбук, качен албум с рисунки на страницата Галерия на училищния сайт, който е споделен и на страницата по БДП в сайта. На 16. 11. участниците в конкурса ще бъдат наградени с грамоти.