Skip to content
Offline

Dita Botërore e përkujtimit të viktimave në aksidentet e trafikut rrugor, Kosovo

Eduard Lir, 158 Prishtine 10000 Albania Eduard Lir, 158 Prishtine 10000 Albania

AMRKS

# WDoR2021 activities will last 4 days according to the following calendar:
1. November 18, 2021, time 10:00 – Press Conference (Tempulli)
2. November 19, 2021 at 10:00 – Round Table on Road Safety (Online)
3. November 20, 2021 at 10:00 – Voluntary blood donation for people injured in traffic accidents (Tempulli)
4. November 21, 2021 at 18:00 – Lighting candles for all victims of traffic accidents (National Theater)